Studiekring Utrecht, Het Gooi en Flevoland

Algemene Informatie

De studiekring Utrecht, Het Gooi en Flevoland wordt vooral bezocht door imkers uit de genoemde regio. 
De kring komt in 4 à 5 keer bijeen in: 
Het Olde Regthuys, Laan van Nifterlake 101, 3612 BP Tienhoven
Contactpersoon: Rob Velthuizen  robertveldhuizen@planet.nl  036-5342899
Voorzitter: Henk Vernooij
Contributie bedraagt per jaar € 15,- 
Regelmatige bezoekers van de avonden worden geacht dit bedrag aan het begin van het seizoen, contant te betalen aan de penningmeester Els Verschoor, of over te maken op banknr: bankreknr. 158438558 t.n.v. P. Wilmink (Studiekring U.G.F.)

 

Overzicht bijeenkomsten 2014-2015

  • Woensdag 8 oktober - is de eerste bijeenkomst van de Studiekring van het seizoen. Onderwerp is varroa, ervaringen, kunnen we zonder bestrijding?

De data voor de rest van het seizoen zijn:

  • Woensdag 19 november 2014
  • Woensdag 18 februari 2015
  • Woensdag 18 maart 2015

Microscoop trainingsavond

Jaarlijks aan het eind van het seizoen vindt er een onderzoeks-/microscoopavond plaats o.l.v. Rob Veldhuizen. 

Aanwezigen kunnen zelf in meegebrachte bijenmonster onderzoeken hoe het is gesteld met de Nosema-besmetting of in- en uitwendige onderdelen van de bij onder de lope nemen. 

Microscoop trainingsavond

 Contactgegevens

Wim Oerlemans - voorzitter
Christien Broecheler - secretaris

christien.broecheler@planet.nl

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.